Rodamunt

Què és Rodamunt

Rodamunt és una associació sense ànim de lucre per a la promoció i organització d'activitats de senderisme de muntanya destinada a persones amb mobilitat reduïda utilitzant les cadires Joëlette.

Què és Rodamunt

Objectius

Descobrir la muntanya i els espais naturals de Catalunya a les persones amb mobilitat reduïda.

Oferir un recurs professional i gratuït a les associacions d'afectats, complementari a les seves activitats habituals.

Programar un calendari de sortides amb la freqüència necessària per atendre al màxim la demanda d'aquesta activitat.

Oferir serveis logístics, tècnics i de suport que garanteixin en tot moment la seguretat dels participants.

Possibilitar la participació en activitats públiques organitzades per altres entitats o institucions, on la mobilitat sigui un obstacle.

Trencar rutines, propiciar emocions.

Objectius

Recursos

Rodamunt ofereix un servei gratuït a l'usuari, per tant es finança amb aportacions de fundacions, institucions i empreses privades.

Aquestes aportacions poden ser tant monetàries, com de suport logístic o de productes de consum. L'associació s'ocupa d'aconseguir i optimitzar aquests recursos.

Recursos